Przybyła + Foryś biuro architektoniczne

Pracownię architektoniczną Przybyła + Foryś  tworzą architekci:

Małgorzata Przybyła - ma ukończone studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i jest wpisana na listę organizacji samorządu zawodowego jaką jest Izba Architektów RP;

Jacek Foryś - ma ukończone studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i jest wpisany na listę organizacji samorządu zawodowego jaką jest Izba Architektów RP oraz  SARP o/Katowice, od 2020 roku jest większościowym udziałowcem spółki.

Działalność pracowni obejmuje całe spektrum prac architektonicznych, projektów branżowych łącznie z prowadzeniem procedur administracyjnych, nadzorów autorskich i zastępstw inwestorskich.

WSPÓŁPRACA ARCHITEKTONICZNA :

WSPÓŁPRACA BRANŻOWA :2022 © Przybyła + Foryś biuro architektoniczne - projektowanie, konsultacje, nadzory
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net